Om mig själv kan jag förkortat säga att är Punktlig, Skötsam, lätt att samarbeta med.

Vad jag önskar av min praktik

energikartläggningar eller energisimuleringar, jobba med SCADA, PLC programmering
Kontakta Talang