Hej mitt namn är Muhammad Imran och just nu studerar till Microsoft Azure Cloud Advisor på Edugrade yrkeshögskolan kista  (400 Yh-poäng). För närvarande är jag inskriven i Microsoft Azure Cloud Advisor-programmet på Edugrade  yrkeshögskola. Där studerade jag moln- och tjänstemodeller (Iaas, Paas, Saas) och Advanced IT Infrastructure där vi arbetade med VM-maskiner, Azure Active Directory, användning av skriptspråk via CLI, Windows Terminal samt Windows Powershell, Taggar, Diskhantering, Remote Session, VMware, Cisco CCNA 1,2,3 ,Microsoft 365 - tjänster och säkra enheter, Microsoft Azure Architect Technologies,och Säkring av identiteter och access, Projektledning och Agila metoder är pågående kurser med två kurser som kommer att slutföras innan sommaren som Distribuerade tjänster och applikationer i Azure (DevOps) och hardening och penetration testing . Dessutom besitter jag med exceptionellt kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga, och stor teknisk expertis samt vikten av att prestera bra självständigt eller i team. Som moln student och Computer Science samt Software Engineering från universitet vilket bevisar min verkställande fält utbildning och kunskap.
Kontakta Talang