Sedan 6 år tillbaka arbetar jag som Arbetsledare på Vafabmiljö kommunalförbund, där jag har tagit tjänstledighet för mina studier. Mina främsta arbetsuppgifter att Leda, driva och utveckla företagets transportdrift verksamhet utifrån aktuella styrdokument. I min tjänst som arbetsledare/Samordnare har jag varit delaktigt i större projekt och själv ansvarat för mindre projekt, detta tillsammans med min utbildning är något som gett mig rätt kunskap för att axla rollen som en projektledare/Scrum master.
Kontakta Talang