Som person jag är ansvarsfull, tycker om att arbeta i team, motiverad och bidrar till lösningar på olika problem. Mitt fokus är att bygga starka professionella relationer under hela min karriär.

Vad jag önskar av min praktik

Jag behöver vidareutveckling i mina kunskaper, färdigheter, kompetenser, och företrädare för arbetslivet och jag önskar att arbeta som arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn för att få kunskap inom följande områden: - arbetar med säkerhet på arbetsplatsen - arbetar med Riskbedömning och Riskhantering - arbetar med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan - arbetar med att förhindra olyckor och förebygga skador genom att identifiera och utreda fysiska och kemiska risker.
Kontakta Talang