Socialt, samarbetare, punktligt och självständigt.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att jobba i sjukhuset under praktiks perioden.
Kontakta Talang