Jag är mycket intresserad av förpackning, olika material, logistik och teknik, därför studerar jag YH Förpackningsteknik i Helsingborg. Jag är väldigt intresserad av att arbeta hos er på sommaren och/ eller att ha ett praktik (LIA plats) från september. Jag har en stor arbetslivserfarenhet och jag har studerat hela mitt liv. Jag har två magisterexamen och jag är redo att omskola och studera nya saker. Jag anpassar mig snabbt till omständigheterna och jag kan arbeta i ett högt tempo. Som person drivs jag av att organisera, koordinera, samverka och jobba i ett kraftfullt team med målet att öka medvetenheten och hjälpsamhet i samhället. Nätverkande kommer naturligt för mig då jag drivs av min nyfikenhet för andra människor och vad dessa möten kan komma att betyda. Att hjälpa andra människor är något som kommer naturligt för mig och att hitta en bra lösning som löser problemet snabbt. Jag är lugn som person och stressar inte upp mig i onödan, jag har alltid fått höra att man kan lita på mig. Att arbeta med människor för att skapa något bättre är något jag verkligen brinner för. I Montenegro var jag direktör för en icke statlig organisation (som jobbade med mänskliga rättigheter och hållbar utveckling) och fick stöd från regeringen och andra statliga organisationer. Denna erfarenhet har lärt mig att det är särskilt viktigt för de flesta företag att göra allt i tid och i enlighet med organisationens normer och policies.  Där har jag fått erfarenhet av att arbeta med ungdomar i olika situationer. Ett av våra projekt „Stå upp, medan du fortfarande bestämmer dig!“ gjordes i samarbete med Transportministeriet från februari till avgusti 2010. i Rozaje, Montenegro. Syftet var att ge barn och ungdomar kunskap om trafikvett och hur man beter sig i trafiken. Medan jag arbetade som Ordförande för Bosniak-partiets Kvinnors Forum märkte vi problemet med otillräcklig representation av kvinnor i ett politiskt parti och deras passivitet. I samarbete med partiledningen, som också var de första finansiärerna, var vi tvungna att öka kvinnors aktivism genom utbildning och stöd. Idén utvecklades (2012) i samarbete med icke-statliga organisationer som syftar till jämställdhet. Vi bildade ett team, schemalagda uppgifter, valt metoder, gjorde en projektplan, budget, kontaktade många människor med olika erfarenheter, valde ut medarbetare, gjorde utbildningar för kvinnor i olika åldrar och intresse. Ett antal deltagare fick också chansen att arbete med en utsedd mentor som övervakade deras arbete och hjälpte dem vid offentliga framträdanden. Projektet genomfördes och jag som projektledare följde hela tiden upp aktiviteter och kostnader om något i planen skulle behöva revideras. Resultatet var ett ökat inflytande hos kvinnor och inrättandet av en kvot på 30% av kvinnlig representation på alla nivåer i vårt politiska parti. Hur vi behandlar människor avgör våra interpersonliga relationer eftersom god kommunikation är värdet vilket påverkar människors vilja att arbeta med oss. När jag arbetade som PR i Rozaje kommun lärde jag mig att presentera information på ett sätt som säkerställer att människor får en god bild av företaget. Min förmåga att kommunicera på fyra språk (tidigare jugoslaviska språk, svenska, engelska och turkiska) rekommenderar mig för olika jobb som kräver kommunikation, och jag har byggt upp mina sociala färdigheter genom många års studier och olika arbetserfarenheter. Med vänlig hälsning Mirela Avdic Södra Hunnetorpsvägen 90 A, 25662- Helsingborg 0720–107 061 mirela.avdic@bscg.me

Vad jag önskar av min praktik

Jag vill lära mig allt som handlar om förpackning och gärna hitta en LIA i Helsingborg
Kontakta Talang