Jag vill jobba på laboratorium för att jobba med betong är mitt drömyrke. Jag visste för att jag jobbade i fyra år till största del med betong. Och jag hoppas att ni har ett laboratorium som jag jobbade i innan. I min erfarenter gjorde jag många provtaningar av cement, grus, färsk betong, hård betong och vatten. Jag tycker mycket om det jag gjorde och jag njöt specielt när jag var på laboratoriet. På mitt tidigare jobb lärde jag mig att arbeta i grupp eftersom det fanns andra provtagare på samma laboratorie och vi behövde jobba tillsammas för att ta hand och kontrollera alla provtagningarna. Om jag blir vald som LIA hos er, ni kommer att få en väldigt glad och med stor arbetslust.
Kontakta Talang