Jag studerar på TUC Yrkeshögskola till systemutvecklare .NET. Som systemutvecklare behöver jag hela tiden sätta mig in i nya saker vilket passar mig perfekt. Jag gillar problemlösning, är noggrann och vill gärna hålla god ordning. Jag har arbetet flera år på myndighet som utredare men är nu tjänstledig för studier. Intresse för programmering och datorer har funnits hos mig sedan länge och nu kände jag att det var dags att göra något mer av det. Jag har också alltid haft ett stort allmänt intresse för teknik vilket förhoppningsvis är en tillgång i det här sammanhanget. I min tidigare yrkesroll har jag arbetat mycket med utbildning och kompetensutveckling där jag haft ansvar för såväl lokala utbildningar som centrala genomgångar. Jag har också varit involverad i planering och har deltagit i flera olika projekt och team. I ett av de större projekten tog jag och några kollegor fram nya arbetssätt baserat på studier av kärnverksamheten. Projektet genomfördes med systemsynsätt och jag reste sedan runt i landet för att implementera metoderna. Jag känner stort ansvar för såväl arbetsuppgifter som organisation och för mig är det viktigt att slutresultatet blir bra. Jag strävar efter att förbättra och effektivisera de olika processer som jag är involverad i eller kommer i kontakt med. Jag utgår alltid från syftet ur kundens perspektiv, eftersom jag vet att det gör stor skillnad. Till dess att det är dags för LIA-praktik kommer jag att ha läst kurser i C#, JavaScript på såväl klient- som serversidan, molnbaserad arkitektur samt informationsarkitektur och databasutveckling.
Kontakta Talang