Jag går på Vatten och miljöteknik utbildning i Hallsberg och söker en praktikplats där kan jag testa och utveckla de teoretiska verktyg som jag lärt mig under studietiden. Praktiken är en del av min utbildning och börjar våren 2022 under veckorna 6-17. Min första LIA på ett reningsverk utfördes digitalt pga pandemin. Anledningen till att jag söker praktikplats är att jag vill gärna lära mig och utveckla mina kompetenser inom utbildningen. Min största personliga styrka är mitt engagemang och initiativförmåga, är väldigt noggrann och lär mig snabbt. Jag kan också berätta att jag har en kandidatexamen inom bränsle och energi " Degree of Bachelor of / Fuel and Energy Engineering Techniques"  i Irak. Utbildningen motsvarar högskoleingenjörsexamen och är inriktat mot energiteknik. Jag gjorde praktik på ett oljeföretag inom utbildningen och hoppas att jag kommer få stor användning för mina erfarenheter hos er.
Kontakta Talang