Hårt arbetande student söker praktik. Redo att använda min kompetens och min passion för att bidra till ett proaktivt arbete. Har en positiv inställning och motivation att anpassa mig till nya arbetssätt.

Vad jag önskar av min praktik

-I att säkerställa att arbetet utvecklas gentemot uppsatta mål. - I att kunna ta till sig nya kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. - I att kunna utföra tilldelade uppgifter på ett tillfredsställande och självständigt sätt.
Kontakta Talang