Jag är analytisk, noggrann och strukturerad person samt är nyfiken och har stora ambitioner. Mitt mål är att säkra kvaliteten på olika sorters mjukvaror.

Vad jag önskar av min praktik

◾️Felraportering ◾️Kravanalys ur en testares perspektiv ◾️Testexekvering av olika nivåer- upp till användaracceptanstester ◾️Systemintegrationstester ◾️Skeins restrapport och skriva testfall ◾️Läsa loggar och analysera data ◾️Lär av/besöka andra team ◾️Delta I möten ◾️Testautomatisera
Kontakta Talang