Hej! Mitt namn är Maria och jag är 47 år. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med utbildning. Först som lärare och sedan som specialpedagog. Jag har alltid varit väldigt målstyrd men även i behov av trygga vägar. Jag ser därför till att skaffa mig en utbildning inför det jag ska företa mig. Privat innebär det att jag alltid tar reda på det jag undrar och är bra på faktainsamling. Under senare år har min yrkesroll gått över från undervisning och arbete med elever till utredningar, dokumentation och handledning till vuxna. Eftersom jag har ett allt mer ökat behov av en miljö som till största delen är utan buller och brak söker jag mig nu till ett nytt yrke i en branch utanför skolans värld. Struktur, ordning och reda och självständigt arbete är mina största styrkor, plus att jag lär mig nya system lätt, gör att jag nu studerar till Documentcontroller /Registrator vid Xenter i Botkyrka. Inför våren- hösten 2022 söker jag därför en LIA plats inom yrket.
Kontakta Talang