Hej!   Min namn är Maria. Jag är civilingenjörexamen inrikning byggprocess. Jag söker praktik LIA. Ingenjör Moduler inrikning fastighet och forvaltare plugade jag inom Arbetsmiljö(BAM/BAS-U & BAS-P), Arbete på väg - steg 2.2,  Juridik - Grund, Fastighet, Hyresavtal, Entreprenad och Bygglagstiftningar, Heta arbete, Bidcon kalkylering m.m. Med vänliga hälsningar Maria

Vad jag önskar av min praktik

-   Få struktur i vardagen.-  Vi ställar äterkopplingar varandras.
Kontakta Talang