Jag studerar denna utbildning, då jag har ett stort teknikintresse samtidigt som jag brinner för hur teknik saker fungerar, hur deras programmering fungerar och även varför det fungerar på just det sättet. Under min studiegång har jag läst många kurser inom IT som exempelvis programmering, nätverk, datasystem samt infrastrukturtjänster. Med hjälp av dessa kurser har jag utvecklat kunskaper som jag numera strävar efter att tillämpa på arbetsmarknaden och inte enbart i teorin. Som person är jag snabblärd och prestationsinriktad, där jag hela tiden strävar efter att lära mig nya saker samtidigt som jag vill bidra till ett effektivt arbete. Jag är även en individ som har det enkelt för att samarbeta med folk, där jag anpassar mig till gruppen samtidigt som jag tar den roll som behövs eller blivit tilldelad och jag gör allt jag kan för att jag själv och gruppen skall lyckas. Dessutom ser jag mig själv som en mycket ansvarsfull och organiserad när det gäller att ta hand om ärenden eller uppgifter, vilket enligt mig är min starkaste attribut som jag kan erbjuda till er. Gällande ansvar för uppgifterna jag tilldelas, tar jag alltid eget ansvar för att få uppgifterna lösta och ger inte upp förrän det är klart.
Kontakta Talang