Jag heter Mahamuud Hirsi och studerar sista terminen i Uppsala Universitet.Jag pluggar Ekonomie kandidat med inriktning externredovisning. Som person är jag trevlig och väldigt bra kommunikativt.Jag har också en bra framförhållning och har lätt för att ta mig an saker.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att jag får en bra lärdom under min praktiktid av jobbet som redovisningsekonom.Både att jag lär mig de grundläggande arbetsuppgifterna och de mer svårare som t.ex. hur tillgångar värderas eller hur företaget sköter sin periodisering.Hur man gör bokslut är också något jag skulle vilja lära mig.
Kontakta Talang