Jag har ett stort intresse för mänskligt beteende och processer, hur och varför vi beter oss som vi gör. Min förhoppning i framtiden är att få arbeta med människor och få dem att må ännu bättre. Därför har jag inriktat mig på personlighets- och utvecklingpsykologi. Det lärde mig mycket om samspelet mellan genetik och miljö och hur det formar vår uppväxt, samt förutsättningar i livet. Mina främsta egenskaper är att jag är en empatisk och hjälpsam person, som är bra på att lyssna. Jag är väldigt duktig på att strukturera och organisera mitt arbete och miljön runt omkring mig. Människor har alltid beskrivit mig som ambitiös, jag drivs av att utvecklas och bli bättre på det jag gör. Det har resulterat i ett stort intresse för skolan och höga betyg. Att jag är disciplinerad, målmedveten och engagerad i det jag gör, gör att jag är bra på att arbeta självständigt och få saker gjorda. I övrigt har jag ett intresse för psykisk och fysisk hälsa och ohälsa och tror på ett helhetstänkt mellan de områdena. För att må så bra som möjligt måste vi både ta hand om kroppen och psyket, inifrån och ut. Som praktikant och beteendevetare skulle jag kunna bidra med ett helhetsperspektiv och från ett utifrånperspektiv leta efter möjliga förbättringar i företaget. Min styrka är att jag har ett stort intresse och förståelse för den enskilda individen och för den större befolkningen.

Vad jag önskar av min praktik

Jag skulle vilja utveckla mina kompetenser inom organisering och planering av ett företag. Jag skulle även vilja få en inblick i hur det är att arbeta med coaching, handledning eller stödjande samtal av något slag. Därmed hade det ultimata varit att få kombinera organisatoriskt och administrativt arbete, med att bemöta och arbeta tillsammans med människor. Jag är därmed intresserad av företag som arbetar med att t.ex. hjälpa människor ut i arbete. Jag är även öppen inför olika typer av HR-företag. Jag skulle även tycka det var intressant att praktisera på ett företag som sysslar med företagshälsovård, eller hälsa på något sätt, både fysiskt och psykiskt. Jag tycker om att kombinera datorarbete med fysiska uppgifter. Jag önskar en handledare som är närvarande under mina 16 veckor ute på praktiken. En handledare som jag kan kontakta, fråga frågor och bolla idéer och tankar med. I övrigt önskar jag att jag får lära mig mycket, få besöka olika avdelningar, vara med och ta del av olika arbetsuppgifter och ansvarsområden och testa på olika uppgifter. Utöver att ta del av det dagliga arbetet ska jag bedriva ett mindre projekt, vilket kan vara vad som helst beroende på företag. Men något som både ni och jag har intresse av, kanske något som ni ofta pratar om men aldrig har tid för. Såklart önskar jag också att det blir en rolig tid.
Kontakta Talang