Lite kort om mig, jag är en ambitiös person som fyller 24 år i sommar. Jag är som person noggrann, självgående, kreativ och försöker alltid mitt bästa till att bidra till en god arbetsmiljö. Jag studerar till affärsutvecklare inom digital handel och logistik vid Kyh yrkeshögskola. Min utbildning började hösten 2021 och jag har studerat 2 terminer. Mitt huvudämne i min utbildning är E-handel vilket även är där mitt största intresse ligger i. Jag har alltid dragits till entreprenörskap och nytänkande då jag drivs av att ständigt utvecklas och lära mig nya kunskaper.

Vad jag önskar av min praktik

Att med hjälp av handledare hänvisa mig samt hjälpa till att kunna sätta sig ner med arbetsuppgifter för att lära sig och utveckla de kompetenser som saknas och behövs i arbetslivet. Att jag som praktikant ska få möjlighet att testa på olika moment för att utvecklas så mycket som möjligt. Kunna ingå i olika team eller projekt inom affärsutveckling/försäljning/marknadsföring/kundvård på ett ungefär inom digital handel. Jag önskar efter praktik plats kunna visa förmågor och genomföra uppgifter på en grundläggande nivå. Förhoppningsvis kan praktik platsen leda till en anställning där bägge parter är nöjda och överens.Min praktik är uppdelad i två delar. Första delen är mellan vecka 41–52, år 2022. Den andra delen av praktiken är mellan vecka 1–16, år 2023.
Kontakta Talang