Jag ville studera till testare eftersom jag tycker om IT, datorer och teknik och tycker det är spännande med IT utvecklingen då den ständigt förändras och utvecklas samt är viktigt från ett framtidsperspektiv. Tycker testning är intressant och viktigt eftersom man får utmana sig själv med att hitta fel.

Vad jag önskar av min praktik

Jag vill få prova på att genomföra tester, planera, få vara en del av ett team och få en bättre inblick i hur det är att vara testare och i IT-branschen. Jag skulle vilja ha en handledare som är tillgänglig och tillmötesgående, någon som man kan fråga om man behöver hjälp eller inte förstår. Nån som har tid att stötta och hjälpa mig, stöd och vägledning är viktigaste, i alla fall i början att kunna få bekräftelse och återkoppling så att jag vet att det jag gör är bra och att jag ska känna mig trygg.
Kontakta Talang