Från en yrkesbana inom vården ändrar jag nu kurs och studerar till fullstack webbutvecklare. Varför? Jag tycker att det är jättekul med kod, design och problemlösning och vill kunna lära mig en massa nytt varje dag, utan någon gräns för hur mycket jag kan utvecklas. Under det senaste projektet i skolan arbetade vi med Laravel och skapade en dynamisk webbplats som fungerar likt IMDb, men med bättre UX. Härnäst blir det mer fokus på JavaScript, API:er, Angular och React. Under mitt arbete som medicinsk sekreterare har jag varit den som kollegor vänt sig till för frågor och råd och jag har haft huvudansvaret för att handleda LIA-elever och lära upp nyanställda. Därutöver har jag haft ansvaret för inköp, fakturahantering och en väldigt rolig roll som enhetens hälsoinspiratör, där jag fått användning för mitt intresse för hälsa och träning. Min chef har sagt att jag producerar lika mycket som två genomsnittliga anställda, och läkare och andra som jag arbetat för har berömt mig för att jag tar tag i uppgifter direkt, får så mycket gjort och med så hög kvalitet.

Vad jag önskar av min praktik

Jag söker en LIA-plats där jag kan få praktisera och utveckla mina kunskaper som fullstack webbutvecklare, ni behöver alltså arbeta med både frontend och backend i någon form. Jag skulle vilja vara med under hela processen från det att ett projekt startas upp tills det är klart för leverans. Tror att både en LIA-plats hos konsultbolag och produktbolag skulle passa mig. Om ni arbetar med några av de språk och verktyg vi har använt oss av i skolan vore det bra, men lär mig gärna andra språk också. Vi kommer i oktober ha läst HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular och React, jQuery, WordPress, UX och design, projektmetodik (agilt arbetssätt, scrum m.m.), programmeringsmetodik, backend främst fokuserad på PHP och Laravel, API:er, SQL-databaser, MongoDB samt avancerad JavaScript. Jag kan mycket om git, Github och Docker. LIA-perioden sträcker sig från v. 44 2022 - v. 15 2023.När det kommer till handledare så kommer jag inte behöva någon som håller mig i handen, jag är bra på att söka information för att lösa ett problem. Men att det är någon som är bra på att ge feedback och är engagerad vore önskvärt.Om ni är en arbetsplats som ger utrymme för att man ska få utvecklas i sin roll, tar till vara på anställdas idéer och har en trevlig atmosfär och gärna lite humor på jobbet så får ni gärna kontakta mig!
Kontakta Talang