Event och besöksnäring branschen har alltid varit av stort intresse hos mig och jag har byggt min karriär och skaffat mig arbetslivserfarenhet genom att gå på flera utbildningar och jobba för flera olika företag som täcker dessa områden. Efter att ha jobbat i branschen under några år, klarat en besöksnärings utbildning och jobbat som receptionist är jag redo att ta nya utmaningar. På grund av min professionalitet och vänligt sätt att bemöta kunder och  gäster, anser jag att jag passar perfekt för tjänsten. Dessutom, är jag en bra lagspelare som tvekar inte att hjälpa och uppmuntra mina kollegor i syfte att genomföra våra arbetsuppgifter, på den mest korrekt och professionellt sätt. Alltid med ett leende på läpparna, även under stressfulla moment.

Vad jag önskar av min praktik

Självständigt eller med visst handledarstöd bedriva arbetsuppgifter i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event och besöksnäringen.
Kontakta Talang