Som född i Brasilien, uppvuxen på Södermalm, tvåspråkig (varav ingen av dem är Portugisiska) och med cirka 1mn HP inom humaniora, är jag den salutogena effektivitetsgudina ni alltid önskat er men aldrig trodde ni kunde finna! Vid sidan av mina rehabiliteringsmedicinska studier, har jag även valt att spetsutbilda mig inom bland annat socialförsäkringsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, patientlagsstiftning, rehabiliteringskoordinering, äldreomsorg, (inklusive hemtjänst, bemötande & palliativ vård), funktionshindersomsorg och psykiatri. Det som särskiljer mig från övriga kandidater, är min akademiska specialisering inom E-health management inom det socialpsykiatriska fältet. Jag är därutöver särskilt kompetent inom arbetslivsinriktad rehabilitering med normkritiska rehabiliteringsförlopp och personcentrerad vård: Så om ni vill investera i någon som fattar evidensbaserade beslut, här är jag! Övriga beslutsfattare beskriver mig nämligen oftast såhär: INITIATIVRIK INSPIRERAD INSATT INTRESSERAD Eftersom hur företag löser interna utmaningar, berättar mer än KPI! Mina personliga värdeord är: ÄRLIGHET Eftersom Jag vet att misstag är en naturlig del av processen. ÖDMJUKHET Eftersom Jag vet att ingen process är starkare än sin svagaste länk! Därför eftersträvar jag dynamik snarare än harmoni, då jag vet att stress tar fram det värsta i människor och att all innovation föds ur introspektion. SALUTOGENES Eftersom Jag utöver att vara drogfri, rökfri och så gott som fördomsfri, också är väldigt insatt i frågor som rör SAM och OSA och genuint värnar om den organisation jag jobbar inom och alla i den. AMBITION Eftersom Case & Change Management är min stora passion i livet och jag VET att om Sverige senast år 20225, ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd - behövs en ny generation av tvärsektoriella arbetslivsinriktade strateger med mångfacetterad digital kompetens som kan tillgodose de ökade kraven på digitaliserade salutogena samordningsprocesser, i synnerhet inom socialpsykiatrin och beroendevården. Det är helt upp till dig på vilken sida av historien du vill befinna dig. Kolla gärna in min LinkedIn

Vad jag önskar av min praktik

Vill allra helst jobba inom e-hälsofältet, eftersom det är det som ligger närmast mitt hjärta! verksamhetsutveckling, Marknadsföring/EB, B2B, arbetsmiljö, HR...E-hälsa berör alla delar av en organisation. Jag kan mycket om mycket, så jag kommer nog säkert till nytta.Viktigt med bra och engagerad handledare dock! JÄTTEVIKTIGT med kompetens och att de vet vad de gör. Jag behöver absolut inta daltas med, för jag är ändå chefsutbildad och hade en chefsposition på mitt förra jobb. DÄREMOT så är ledarstilen hos min uppdragsgivare viktig: vill därför helst ha en chef med hållbar och hälsofrämjande ledarstil. ABSOLUT INTE karismatiska eller auktoritära ledare.
Kontakta Talang