Förutom School of Business Administration i Lettland har jag studerat juridik på Polis akademien och tidigare avslutat konstskolan som kläder designer. I Lettland har jag också arbetat på Försvarsministeriet (tjänsteman) och Inrikes ministeriet (chefsassistent), registrerat företag på Bolags register (statlig notarie). Som jurist på Jordbruksministeriet arbetade jag med offentlig upphandling. Jag talar svenska, engelska, ryska och lettiska (modersmål).

Vad jag önskar av min praktik

Praktikens syfte är att ge den studerande yrkespraktiska färdigheter i yrkesrollen som Public Bid Manager och få insikt i den aktuella organisationens anbudsprocess.
Kontakta Talang