Hej! Jag heter Kristian Saomi och är 25 år gammal, jag är en utåtriktad person med stor ansvarskänsla och viljestyrka som vill prestera och utvecklas ytterligare. För närvarande studerar jag på Stockholms tekniska institut(STI) till Java/fullstack developer för att jag brinner för IT och älskar att koda! Under de senaste tiden har jag arbetat på en webbyrå för att öka mina kunskaper inom mySQL och javascript. Jag försöker ständigt öka min kompetens och utvecklas genom att ta extra kurser och kolla på open source källor för att bli en bättre programmerare. Jag har både kunskapen och ambitionen som krävs för att vara en riktigt bra medarbetare. Jag engagerar mig djupt i mina arbeten och är alltid lojal mot mina arbetsgivare, kollegor och kunder. Som person är jag mycket engagerad, driven och har en förmåga att sprida min arbetsglädje till mina kollegor. För mig är det även otroligt viktigt att alltid hålla högt fokus i mitt arbete och ha en glad och ödmjuk attityd mot mina medmänniskor runt omkring mig. Ett av dom främsta målen jag har idag är att bli en vass programmerare som är helt oberoende och självständig för att kunna driva egna projekt, ett högt uppsatt mål som ändå går att uppnå. Jag hoppas att jag fångat ert intresse tillräckligt för att få möjlighet att komma på en intervju och presentera mig närmare.

Vad jag önskar av min praktik

-Handledning till en viss grad för att kunna vägleda mig genom metoder (Good / bad practise) -Daily scrums/Agil projektmetogik. -Utvecklingsmöjligheter, testa nya teknologier. -Delaktighet i projekt. -Möjlighet att kunna utvecklas och bygga kött på benen för att arbeta enskild med svårare arbetsuppgifter. -Teamorienterad / Verklighetanpassad arbetsmiljö.
Kontakta Talang