Jag är 35 år gammal och boende i Helsingborg med sambo. Jag har betydande erfarenhet från försäljning (b2b/b2c). Under studietiden arbetar jag som butikssäljare i elektronikbranschen och innan det arbetade jag som resande säljare där jag sålde fiberuppkopplingar till husägare i hela sverige. Under 2017 var jag i Australien under ett år och arbetade som snickare något som var väldigt givande för min personliga utveckling. Mina erfarenheter gör att jag har extremt lätt för kommunikation både på engelska och svenska såväl i tal som skrift. För fem år sedan började jag att handla med värdepapper, något jag gör än idag. Jag började att på egen hand studera olika bolag och för att få rätsida på deras ekonomiska styrkor/svagheter fick jag på egen hand lära mig att analysera kvartalsrapporter, årsrapporter och olika nyckeltal. Det var detta som väckte mitt intresse för redovisning/bokföring då jag insåg att samma principer ligger till grund för alla företag såväl stora som små. Min ambition är att börja med löpande redovisning för att ha detta som en stabil grund i min framtida karriär. Under resans gång har jag för ambition att fördjupa mig i bla beskattning och ekonomistyrning då detta var två av de kurserna jag uppskattade mest under den avhandlade studietiden. Kontakta mig för mer info CV och referenser.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar främst att arbeta med löpande redovisning men i mån av tid och utrymme berör jag gärna så många av mina avhandlade kurser som möjligt: - Beskattningsrätt - Bokslut - Löpande redovisning - Hållbarhetsredovisning - Ekonomistyrning - Löneadministration - Handelsrätt/avtalsrätt(juridik) - Finansiering
Kontakta Talang