Jag har 8 års erfarenhet av arbetsledning med 40 stycken medarbetare inom produktion. Har haft flera ledande roller. Jag går en utbildning på Yrkesakademin och tidigare Civilingenjör med Inriktning mot byggteknik med tyngdpunkt på väg och vattenbyggnad. Jag är Engagerad, målmedveten och vill komma till en tjänst med arbetsledning och produktion. Med vänliga hälsningar Hamed Khiami
Kontakta Talang