Hej, Mitt namn är Kevin och för tillfället studerar jag en yrkesutbildning, Elingenjör Konstruktion, på Nackademin i Solna. Utbildningen är totalt två år och innefattar utöver programmets utvalda kurser, två LIA-perioder. Jag har ett genuint intresse för att teckna, designa och utveckla vilket delvis var anledningen till att jag sökte denna utbildning. Jag har dessutom alltid fascinerats över hur stor del elektricitet faktiskt har i vårt samhälle, natur och framtid. Inom denna utbildning har vi bland annat arbetat i olika CAD-program såsom Autocad, Solidworks och Revit, vilket har bidragit till ett fördjupat intresse för elkonstruktion i MagicCAD. Med hjälp av den kunskap jag erhållit och kommer erhålla under utbildningens, tillsammans med viktiga moment som praktiken, har jag som framtida ambition att bidra till en mer hållbar framtid för alla på vår planet. I framtiden skulle jag vilja hitta nya samt vara med och förbättra befintliga sätt för att kunna effektivisera samt bättra vår användning/anskaffning av energi samt naturtillgångar. Under hösten 22 kommer den första LIA-perioden att äga rum och jag skulle väldigt gärna vilja få möjligheten och att få praktisera hos er under de tio veckor som denna praktik är och med glädje få ta del av er värdefulla erfarenhet samt expertis. Denna möjlighet skulle jag ta med stor lycka och drivkraft inför att uppnå det som förväntas och mer men också det jag förväntar av mig själv och min förmåga. Utöver ovanstående presentation av mig själv, anser jag mig vara en driven, utåtriktad och ansvarsfull person. Jag gillar att lära mig nya saker och upplever att jag är snabblärd, strukturerad och noggrann, vilket har varit en fördel inom denna utbildning då det är en hög och bred nivå på undervisningen.

Vad jag önskar av min praktik

Hej! Har delat upp det i punkt form enligt LIA1 riktlinjer från Nackademin samt min önskan. Samtidigt väldigt anpassningbart beroende på företagets egna rutiner.Arbetsplatsens rutiner för dokumentation. - Olika yrkesrollers ansvarsområden samt hur olika teknikslag och yrkesroller samverkar i projekt - Handlingar såsom bygghandlingar och systemhandlingar - Företagets rutiner kring arbetsmiljö och säkerhetUtveckla goda färdigheter i att: - Ta fram beräkningar, dokumentation eller ritningsunderlag - Läsa och framställa ritningar för elinstallation - Genomföra enklare dimensioneringsarbeteUtveckla god kompetens för att kunna på egenhand: - Samverka med olika funktioner som förekommer inom elprojektering, såsom konstruktion, projektering och installation - Utifrån olika situationer och kontexter anpassa kommunikation och bemötande för att utveckla goda arbetsrelationer
Kontakta Talang