Jag tog en kandidatexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet 2019 och har fortfarande ett stort intresse för klimat och miljöfrågor. Men min passion ligger i det tekniska, jag tror på tekniska lösningar när det kommer till frågor om miljö precis som inom många andra områden. Det är därifrån mitt intresse för programmering och systemutveckling kommer ifrån. Jag har sedan min tid på miljövetarprogrammet haft en tanke om att kombinera mina kunskaper om miljö och klimat med programmering och systemutveckling. Därför började jag läsa till systemutvecklare.

Vad jag önskar av min praktik

Som studerande så skulle en praktikplats vara otroligt värdefullt för min utveckling som systemutvecklare. Att få se hur professionell miljö ser ut och opererar. Men även att få bidra med min egen kompetens. Det jag hoppas att få ut av en praktik är knyta nya kontakter, vidga min kunskap och arbetserfarenhet. Det jag hoppas att erbjuda som praktikant är arbetstid och ambition, nya synsätt och kreativitet.
Kontakta Talang