I mitt liv har jag alltid varit fascinerad av matematik, ingenjörskap, rymden, ekonomi och psykologi vilket har gjort att jag alltid velat förstå och bygga upp system och virtuella miljöer som får andra och mig själv att kontextualisera olika känslor och reaktioner. Det är inte bara reaktionerna och känslorna utan själva processen att komma till den färdiga produkten, att ha ett mål och sedan sakta men säkert komma fram till det målet. Att med kommunikation mellan olika discipliner även om man har olika erfarenheter och kunskaper kunna producera någonting tillsammans som får tusentals eller till och med miljontals spelare att uppskatta. Jag brinner för att förstå olika system på ett analytiskt sätt. När jag såväl spelar spel eller gör annat analyserar jag ständigt om hur olika systemen fungerar; varför är ett uppdrag utformat på det här sättet? Hur hade jag gjort när jag utvecklade detta system för att motivera och engagera spelaren vidare? Varför spelar jag det här givna spelet istället för något annat i samma genre? Samt givetvis om den bakomliggande strukturen som får det hela att faktiskt fungera. Det här analytiskt tänkande och nyfikenhet gör att jag har presterat genomgående bra i såväl individuella- som grupp projekt. Både relaterat till skol- och projekt på min fritid. I dessa projekt har jag ofta haft en ledande roll där jag tar på mig ansvar, problemlösning, planering samt konfliktlösning. Jag är inte rädd för att ge eller ta emot kritik då jag ser att det i all form alltid är bra och nyttigt, ingen är perfekt i något den gör och jag som professionell och vardags person strävar ständigt efter förbättring. Andra personer har beskrivit mina styrkor att jag har väldigt god arbetsmoral, disciplin, motivation och att jag inte dömer eller ser ner på någon. En svaghet jag har är att jag är för sträng mot mig själv – att jag pushar mig själv för mycket vilket är kopplat till disciplinen. Högre nivå är ofta förknippat med att förhala uppgifter och göra dem i sista ögonblick medan min arbetsmoral och disciplin gör att jag alltid börjar direkt och bygger upp en ganska hård planering för att bli färdig i god tid för att sedan kunna polera mitt arbete och komma upp i den kvalitén jag är nöjd med.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att antingen praktisera som speldesigner, spelprogrammerare eller allmänt någonting som har med programmering att göra. Jag är disciplinerad, motiverad och strävar efter att bli bättre. Jag önskar att få handledning för att lära mig mer inom området men samtidigt kan jag ta initiativ själv och kan givetvis jobba självständigt med handledningsmöten för återkoppling och utveckla min förståelse för vad jag gör bra och mindre bra.
Kontakta Talang