Personliga egenskaper: Kommunikativ förmåga: Jag har alltid tyckt att det varit roligt att kommunicera på ett pedagogiskt sätt och att försöka få mottagaren att förstå mitt budskap. Hittills har jag tränat på detta under mina utbildningar då jag har gjort olika presentationer. Under utbildningen som jag går nu satte jag ihop en video om hur man använder skolans rapportmall som blev uppskattad av mina klasskamrater och utbildningsledaren. Jag har lätt för att uttrycka mig i tal och skrift. Samarbetsförmåga: Under skoltiden har vi gjort många grupparbeten och arbetat i team. Jag har lätt att för att samarbeta med andra. Jag är ofta den som tar ledarrollen och ser till att det blir ett resultat. Jag tycker att det är viktigt att alla har en uppgift och är delaktiga i arbetet. Jag är lyhörd för andras behov och åsikter. Resultatinriktad och initiativtagande: Jag är drivande och vill se resultat i det arbetet jag utför. Om det inte fungerar som jag tänkt så hittar jag nya vägar att pröva. Jag är flexibel, kreativ och gillar att lösa problem. EffektivItet: Jag är mycket effektiv och jag tycker om att effektivisera där det behövs. Struktur och ordning och reda: Jag tycker om struktur och ordning och reda. Jag vill förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Om det inte finns struktur så är det inga problem, då skapar jag den. Konstnärlighet: Jag tycker om att skapa och designa. Det gör jag på olika sätt exempelvis genom att arbeta i digitala designverktyg, arbeta med färg och form i webbsidesverktyg, fotografera och redigera bilder och måla med mera.

Vad jag önskar av min praktik

Att få prova på hur det är att arbeta med systemutveckling och att utvecklas inom området
Kontakta Talang