Har ett brinnande intresse för IT, Drömmen är at hamna på ett Spelföretag som DICE i Framtiden. detta har vi gått igenom i utbildningen. aws, c#, ci/cd, cloud, databaserlinux, java, linux python systemd win server, ContainerTeknologiDockerKubernetes Google Cloud, Azure,Agil Projektmetodik SCRUM KANBAN, ContainerTeknologi,Docker,Kubernetes,

Vad jag önskar av min praktik

Dra in så mycket Kunskap som möjligt.
Kontakta Talang