Jag är en glad person som många gånger fått höra att jag påverkar grupper positivt. Mina styrkor som lönespecialist är att jag är effektiv, strukturerad och lösningsorienterad. Jag har lätt för att se styrkor hos människor och processer, och fokuserar hellre på att hitta lösningar än att grubbla över det som inte gör det. Har arbetat med service i olika branscher och trivs i den rollen. Är en hjälpsam person både i jobbet och privat, så kan jag inte ge lösningen hjälper jag till att hitta den. Ser fram emot att vara med och driva den utveckling som sker i lönebranschen!

Vad jag önskar av min praktik

Målet med LIA-perioden är att jag ska få inblick i det regelbundna lönearbetet. Min förhoppning är att jag ska lära mig mer under 2 månader på LIA än vad jag lärt mig under drygt en termin i skolan. Att aktivt delta i löneberedning, bokföring och utbetalning tillsammans med andra är det viktigaste för mig. Om det sker på en byrå, ett företag eller en myndighet är sekundärt.
Kontakta Talang