Hej! Mitt namn är Jonas Nilsson och jag är 38 år gammal och bosatt med min familj i Linköping. Jag har arbetslivserfarenhet inom logistik sedan tidigare då jag tidigare har arbetat som arbetsledare på Posten Logistik terminal  i Sätra, Stockholm.  Jag är utbildad  apotekstekniker och har arbetslivserfarenhet som varuhanterare som handlägger inköp och beställningar av läkemedel hos tillverkningsenheten på US, Linköping.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar praktik inom något av följande områden; logistikkoordinator, inköpare, supply chain mananger, supply chain planner, demand supply planner, transportplanerare, produktionssamordnare,, verksamhetsplanerare, materialplanerare, produktionsplanerare, leverantörsutvecklare och informationslogistiker.
Kontakta Talang