Född och uppvuxen i Kiruna. Tävlingsmänniska, driven och  vill framåt , trygg och lugn.  

Vad jag önskar av min praktik

Mål Efter genomgången kurs ska den studerande ha kompetenser i att - utföra enklare förvaltningsuppgifter ha färdigheter i att - hantera IT-system som finns hos LIA-företaget ha kunskaper om - IT system inom LIA-företaget - hur LIA-företaget är organiserat - vanligt förekommande arbetsuppgifter som en fastighetsförvaltare har
Kontakta Talang