Älskar logistik och dess utmaningar. Gillar lösa problem. Funkar väl i team som självständig. Ansvarsful och målinriktad. Social

Vad jag önskar av min praktik

Export, import, spedition, tillverkning, inköp, SCM, orderhantering, projekt, transportplanering.
Kontakta Talang