Hej! Mitt namn är Jespher Olausson och med start från september i år så studerar jag till Systemutvecklare .NET på TUC Yrkeshögskola i Linköping. Anledningen att jag skriver till er är eftersom jag söker en LIA-plats i samband med min utbildning. Det vore oerhört spännande och lärorikt att få ha min LIA-plats hos er, så att jag får chansen att växa i min roll som systemutvecklare. Det är främst C#, JavaScript, HTML, CSS och Java som jag har grundläggande erfarenhet av.  Vi har även använt oss av Git och Azure DevOps tillsammans med agila utvecklingsmetoder på denna utbildning.   Praktikperioden är tänkt att äga rum från 2022-04-04 till 2022-06-17. Efter denna period är även tanken att jag ska ha ytterligare en längre LIA-period från och med december 2022 fram till sommaren 2023.   Ser fram emot ett första möte för att få höra mer om er.   Bifogar mitt CV. Länkar till min LinkedIn samt GitHub: https://www.linkedin.com/in/jespher-olausson/ https://github.com/J3pp3s/   Med vänlig hälsning Jespher Olausson
Kontakta Talang