Hej! Jag är en kvinna på 44 år som just nu läser på Affärshögskolan i Uddevalla. Vi har under utbildningens gång tre LIA-perioder och jag är väldigt intresserad av HR-frågor. Jag vill under utbildningen lära mig så mycket som går och vi läser allt från Lön till HR, Pensionssparande, Redovisning, samt en kurs i Arbetsrätt.

Vad jag önskar av min praktik

Se hur olika företag gör vid olika svårigheter i de system som de använder sig av. Kunna vara behjälplig och extra ögon samt att ni på företagen öppnar mina ögon för hur jag kan göra i olika sammanhang.
Kontakta Talang