Jag är målmedveten, driven och har ett stort engagemang och hjärta för mina medmänniskor, samt en bred bakgrund och har bland annat jobbat som butikksäljare och vårdbiträde. Jag sätter mig snabbt in i nya arbetssätt/system. Jag är övertygad om att jag med min bakgrund och ni med er kunskap tillsammans kan bidra till, att detta blir en win-win situation för båda parter. Jag sätter ofta höga krav på mig själv eftersom jag trivs bäst när jag själv känner att jag presterar på topp.
Kontakta Talang