Jag är 25 år gammal och studerar till Byggingenjör:  Projekt- och produktionsledning i Malmö Universitet ( jag har ett år kvar på utbildning). Jag är väldigt intresserad att skaffa mig mer erfarenhet och tillämpa mina kunskap i verkligheten. Dessutom har jag arbetserfarenhet inom flera olika branscher.

Vad jag önskar av min praktik

Jag vill gärna skaffa mig erfarenheter och utveckla mig framåt.
Kontakta Talang