Jag är intresserad  och dröm av att arbeta med ekonomi. Jag är duktiga med siffror och har mål att hitta praktik inom lönen. Dessutom är jag strukturerad och serviceinriktad lönespecialist med bred akademisk bakgrund. Jag har endast en praktik kvar innan jag är  klar med min utbildning och ser fram emot att få applicera mina kompetenser i arbetslivet. Bred kompetens inom lönehantering och löneadministration, samt IT-system så som Visma, Hogia, Excel och Fortnox. På fritid gillar jag träffa vänner och delta på volontär aktivitet i samhället.

Vad jag önskar av min praktik

Jag tror att under praktik jag ska läsa mig mycket inom lönesystem och känner mer om arbetsliv. Hur i praktik vi tolkar och beräknar lönen. Jag är en person som kan läsa snabbt olika ekonomisystem. Jag tror att under praktik period ska jag ha roligt att läsa mig nytt ekonomisystem och nytt metoder.
Kontakta Talang