Jag söker praktik Inom vård och Omsorgsarbete. Jag pluggar till undersköterska och jag har gjort mitt första praktik Jag har två praktik kvar. Jag är omtänksamma och jag ställer mig i andras människors situation när det gäller vård arbete. Jag har varit länge intresserad att jobba inom vården och det är därför jag valde att plugga till undersköterska. Jag började plugga till undersköterska förra år i mars och jag hoppas att vara färdigt med utbildning i Augusti. Jag är tacksamma om ni kan höra av er till mig och erbjuda mig på praktik.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att utveckla mer på mina kunskaper som jag har och bilda till ett meningsfull livet för brukaren. Genom att arbete ut från salutogent arbetssätt.
Kontakta Talang