Jag heter Jack Shamoon, 21 år. Jag studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna termin 5 och min utbildning är på 3 år.

Vad jag önskar av min praktik

Mina arbetsuppgifter ska behandla hur redovisningen går till i arbetslivet samt hur jag hanterar redovisningen i det praktiska livet. Från detta vill jag lära mig hur det framtida jobbet kommer se ut.
Kontakta Talang