Izabelle Persson heter jag och är 27 år gammal. Jag gick länge i tankarna kring vad jag ville studera men känner mig helt hemma i min valda utbildning. Jag ser mig själv som en snabblärd lagspelare men som väldigt gärna gör saker på egen hand för att innan eller efter kunna ta hjälp av varandras kunskaper och erfarenheter för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar en LIA där jag mestadels får se hur det fungerar men är öppen för att själv få testa på enklare arbetsuppgifter men med rätt coachning.
Kontakta Talang