Jag har studerat Digital analys på Medieinstitutet och har en kandidat i sociologi sedan tidigare. Under mina utbildningar har jag fått lära mig statistik och dataanalys men också psykologi och sociologi vilket gav mig insikter i mänskligt beteende och bidragit till bättre beslut både i skolan och under första praktikperioden. Jag har varit uppskattad bland mina kursare eftersom jag är resultatorienterad, noggrann, strukturerad och kommer gärna med kreativa lösningar. Jag hoppas att få kunna använda och utveckla mina egenskaper hor er också.

Vad jag önskar av min praktik

Jag tycker om att arbeta praktiskt, testa hypoteser och föreslå lösningar som gynnar företaget. Jag trivs i en dynamisk miljö och uppskattar tydlighet och ramar. Jag vill också kunna lära mig mer om olika projektlednings- och planeringsmetoder. Jag skulle även uppskatta en pedagogisk handledare som tar tid för att förklara och bolla idéer.
Kontakta Talang