Jag arbetar som utbildningsledare för denna utbildning och lägger upp detta för att testa och se vilken ev. utdelning det kan ge till våra studerande.
Kontakta Talang