Hej, Jag studerar till objektorienterad systemutvecklare på NBI/Handelsakademin i Göteborg och söker nu efter ett företag att göra min Lia på. Jag har en tidigare bakgrund inom retail där jag senast arbetade med inköp i textil och modebranschen men byter nu inriktning mot systemutveckling och IT-branschen där jag ser en spännande framtid framför mig. På mina tidigare arbetsplatser har jag arbetat i en mängd olika system och alltid intresserat mig för hur dessa kommunicerar och interagerar med varandra. Det fanns många tillfällen där dessa inte fungerade optimalt och det hade varit roligt att få vara en sån person som hade kunnat utveckla dessa för att underlätta i andra människors arbetsvardag. Innan min nuvarande utbildning gick jag en preparandkurs där jag lärde mig grunderna i python och nu har jag precis läst min första lite längre programmeringskurs i C# vilket framförallt har utmynnat i diverse olika console application projekt. Min förhoppning är att komma till en arbetsplats där jag kan utvecklas och inspireras tillsammans med mina kollegor samt lära känna en för mig ny bransch. Mina Lia-perioder är 2022.09.05 - 2022.11.04 och 2023.02.20 - 2023.05.26. Vänliga hälsningar, Ida http://idakodar.com/
Kontakta Talang