Jag studerar just nu till fastighetsingenjör på KYH Malmö. Jag vill kunna få så mycket kunskap som möjligt under en LIA period. Har studerat till elektriker på gymnasiet och sedan gått en utbildning i maskinteknik med inriktning sjöfart. Mitt mål är att kunna knyta ihop alla mina kunskaper och få en förståelse för hur fastigheter fungerar och sedan använda det i den yrkesroll jag hamnar i efter min utbildning.

Vad jag önskar av min praktik

Under min LIA så är jag intresserad utav att få ett helhetsperspektiv över hur driften utav en fastighet ser ut. Från framtagande och planering av underhållsplaner till att få se hur tekniken ser ut och samverkar i en fastighet. Driftövervakning, kvalitetsarbete och vilka arbetsrutiner som ingår i arbetet.
Kontakta Talang