Hej, Jag studerar YH-programmet till Energiingenjör och söker en praktikplats inom områden som rör energi inom fastigheter. Både inom mer praktiska områden som drift och installation av ventilation/värme/kyl/styr&reglersystem såväl som i områden som berör investeringsberäkningar, energideklarationer och kartläggningar. Jag är 41 år gammal och studerar för att byta bana från kommersiell luftfart till något markbundet. Förhoppningen är såklart att LIA-perioden i viss mån ska ses som en 6 veckor lång anställningsintervju, där jag får chansen att visa mitt engagemang och personlighet. Min uttalade målsättning är att inte vara till nettobelastning för praktikplatsen, utan att jag ska kunna bära min egen vikt och bidra med mer än jag tynger. Återkom gärna vid frågor. Henrik Jonsson Nyköping 0703753669
Kontakta Talang