Jag arbetar idag inom vårdområdet och har tidigare erfarenhet från arbete inom kollektivtrafiken. För mig är tidspress och snabba ändringar en del av vardagen. Min erfarenhet från vården borde komma till nytta hos er. Hos er kan jag bidra med ett bra minne för fakta. Kan läsa 700 sidor utredning och sammanfatta till 15 minuter. Envis när de gäller att lösa problem men är noga med att byta arbetsuppgift i de fall jag kör fast. Jag tycker om IT och brukar lära mig nya program snabbt.

Vad jag önskar av min praktik

Att få använda mig av det jag lärt mig under mina studier. Önskar att få arbeta med mer erfarna kollegor som jag kan lära mig mer av. Vill gärna arbeta mer med IT upphandlingar.
Kontakta Talang