Jag söker en agil LIA (lärande i arbete) under 12 veckor 50% antingen fysiskt eller på distans med start Januari 2022 Jag går på IHM business school och utbildar mig till Agil projektledare. Kursen är 2 år och jag skall ut på LIA under min sista termin på skolan och önskar att utveckla yrkeskunskaper inom till exempel produktägarskap, agil coaching, scrum master, agil förändringsledning, agil organisationsutveckling eller motsvarande. I min utbildning Agil projektledare har jag fått kunskaper inom Projektarbete, projektformer och projektledarens roll, Förstudie och kravarbete, Agila metoder, Affärsförmåga, Företagsekonomi, Juridik och Förändrings- och transformations hantering. Jag har fått ett uppdrag av IHM business school att genomföra analys eller en förstudie av ett projekt eller en produktutveckling eller en utvecklingscykel eller en förändring antingen ett faktiskt eller så kan det vara ett framtida initiativ som skall genomföras med agila metoder eller analysera användandet av agila metoder. Analysen består av metodval, projektverktyg och ceremonier, team sammansättning organisation och kultur, affärsnytta, juridiska aspekter mål och resultat. Arbetet utförs genom att få tillgång till företagets anställda för intervjuer och diskussioner och få stöd av handledaren. Jag är en lagspelare och gillar att dela med mig både till kollegor och kunder. Jag trivs med att jobba enligt agila principer och metoder och uppskattar att vara en del av en feedback kultur. Jag har en mycket god förmåga att uttrycka mig i tal och skrift på  både svenska och engelska, och kan säkerställa en bra dialog och leverans. Under utbildningens gång har utvecklat min förmåga av agilt projektarbete, förstudie och kravarbete, olika agila metoder (jag har störst kunskap inom scrum) affärsförmåga för att skapa tydlighet i ett företags nuläge, se problemställningar som definierar och avgränsar genom modeller och analysverktyg, bland annat Business model canvas, value propositions canvas, porter's 5 -forces balanced scorecard och SWOT för att kunna rekommendera en företagsledning, hur den skall skapa hållbara förbättringar med lönsam affär och högre kundvärde i fokus. Men även inom förändrings- och transformations hantering där jag har utvecklat min förmåga hur man jobbar med en agil förändringsprocess,  hur man jobbar med hållbar förändring, tydligt syfte,SCARF modell, hur reagerar människor i förändring, hur man leder i förändring, struktur i förändring, Jag har även kompetens inom affärsekonomi och juridik. Jag kan jobba i distansverktyg som till exempel Miro, Trello, lean coffee table, Teams, Zoom, Loops. Jag är sedan tidigare utbildad digital kommunikatör där jag har specialiserade kunskaper inom Influencer marketing och digital production. Jag är nyfiken och passionerad för trender inom den digitala världen och vågar testa nya saker och försöker ständigt att förnya och förbättra mitt sätt att kommunicera. Jag har förmågan att förstå verksamhetens komplexitet och kommunikationens roll som en integrerad del av verksamheten och förstå mottagarens behov. Jag kan kommunicera komplexa och komplicerade frågor och koncept, där jag kan bidra med de senaste trenderna inom området, ur ett affärs-, funktions- och funktionalitet perspektiv för att skapa innehåll och förvandla det till engagemang och dialog. Jag kan hjälpa till med att lansera nya produkter, bygga varumärken och sprida bud budskap via olika sociala kanaler och webb där jag via min utbildning digital production har de senaste verktygen för att jobba med de senaste trenderna, skriva strategier, skriva brief, ta fram en digital kriskommunikation, skriva artiklar och ta fram långsiktiga PR-planer.      
Kontakta Talang