Anmäler härmed mitt intresse för en LIA-plats hos er som: Strategisk Inköpare och Upphandlare. Jag har en gedigen erfarenhet av retail och försäljning. Jag kan tillföra en bred kunskap inom service och ett stort engagemang som medarbetare. Anledningen till att jag söker en LIA-plats är att jag söker en plats som passar min bakgrund och mina erfarenheter. För att kort beskriva vad jag kan tillföra så har jag en bred erfarenhet av butiksdrift inom retail. Med mina erfarenheter har jag skaffat mig goda kunskaper i att möta människor och betydelsen av god service. Kombinationen av god social förmåga, tillsammans med relevant bakgrund gör mig övertygad om att jag kommer att utföra ett arbete över förväntan. Jag har goda erfarenheter av att jobba i detaljhandeln, i synnerhet genom butiksdrift, ledarskap, försäljning och service. Detta tack vare en lång karriär inom olika ledande tjänster i flera butiker. Jag är stolt över min resa från att vara en praktikant till att driva butik som 2016/2017 utnämndes till Årets butik. En resa som inte hade varit möjlig utan ett genuint driv och målmedvetenhet. Som medarbetare har jag fått många goda vitsord för mitt sätt att sköta arbetet av mina övre chefer, personal och kunder. Genom de arbeten jag haft har jag på så sätt fått goda kunskaper att leda och organisera arbetet med kollegor och hålla en hög servicenivå. Jag är mycket bra på att snabbt sätta mig in i nya miljöer och problemställningar, vilket mina tidigare arbetsuppgifter visar. Eftersom jag alltid är tillmötesgående och lyhörd får människor lätt förtroende för min person och kompetens. Ytterligare starkt vägande skäl till att jag skulle bli en uppskattad medarbetare hos Er är att jag, i mitt arbete, är effektiv och uthållig. Jag ser fram emot att höra från Er angående en LIA-plats. Skulle Ni ha några som helst frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig. Med vänliga hälsningar, Hassanein Al Jaboori
Kontakta Talang